Metoda HITT

Masz obawy przed wizytą?

Hipnoza jest naturalnym stanem człowieka. Podczas pracy z użyciem hipnozy cały czas zachowujesz świadomość i samokontrolę, słyszysz wszystko co się do Ciebie mówi.
Zobacz poradnik

HIPNOINTEGRACYJNA PSYCHOTERAPIA GŁĘBI WERNERA MEINHOLDA , H.I.T.T.®

Unikalna metoda łącząca psychologię głębi z hipnozą. Przyglądanie się całemu swojemu życiu pozwala ponownie przeżyć i zintegrować ważne fakty ze swojej biografii oraz uwolnić się od destrukcyjnych zachowań.
Na czym polega Metoda H.I.T.T.®
Na przyglądaniu się w hipnozie historii życia klienta. W pracy tej chodzi o przepracowanie własnego życia, o dotarcie do źródeł zaburzeń, o zobaczenie schematów i wzorców myślenia, a w ostatecznym rozrachunku o wydobycie tego co najlepsze w każdym z nas. Zaczynamy od aktualnego czasu i podczas każdego kolejnego spotkania cofamy się z klientem o rok, aż do momentu jego narodzin, a później poprzez doświadczenia okresu płodowego, aż do momentu poczęcia.
Dlaczego pracujemy w hipnozie?
Hipnoza jest naturalnym stanem człowieka, jako dzieci przebywaliśmy w nim do 6 roku życia. Zaburzenia i traumy, które powstały w procesie naszego wychowania, mające wpływ na nasze życie, bardzo często nieuświadomione, powstały we wczesnych fazach rozwojowych, a zmiana ich może się dokonać jedynie przy użyciu hipnozy, pierwotnego i naturalnego stanu, w którym one powstały.
Dla kogo?
  • dla wszystkich tych, dla których dotychczasowe metody pracy okazały się nieskuteczne
  • dla tych, którzy chcą odbudować swój świat poprzez twórczą pracę
  • chcą rozwinąć własny potencjał
  • odnaleźć sens życia
  • oraz wszystkich tych, którzy chcą żyć świadomie, w zgodzie z własną istotą, w poczuciu miłości i wolności

Opinie o metodzie H.I.T.T.®

Ania S.

Sesje H.I.T.T, to wejście w zapomniany obszar przeszłych przeżyć i wiedza, która odmienia postrzeganie siebie, innych i wszystkiego czego w życiu doświadczyłam. To definitywne rozprawienie się z wcześniej nieuświadomionymi lękami przeszłości. Nareszcie jestem przekonana, że mam możliwość jasnego i świadomego zjechania z ronda, bo od jeżdżenia po nim to mi się już od dawna w głowie kręciło. To budzenie się ze snu. Gorąco polecam!